Giới thiệu

Camera Duy là đơn vị hàng đầu về dịch vụ lắp đặt camera an ninh trọn gói giá rẻ. Dịch vụ lắp đặt camera bao gồm:

  • Lắp đặt camera gia đình
  • Lắp đặt camera nhà xưởng
  • Lắp đặt camera văn phòng
  • Lắp đặt camera theo yêu cầu

Lắp đặt camera không chỉ là giúp khách hàng lắp đặt hệ thống camera hoàn chỉnh đảm bảo an ninh và giám sát. Ngoài ta, chúng tôi còn hỗ trợ hướng dẫn vận hành và sử dụng hệ thống. Xử lý các vấn đề phát sinh và bảo hành dịch vụ sau khi lắp đặt hệ thống camera.